maandag 10 mei 2010

Wil de echte GETA76 opstaan

foto WL  9 mei 2010

Hierboven ziet u de trots van het trambedrijf van het Openluchtmuseum, de in het park gebouwde replica van de Arnhemse serie GETA 70-75, die hier het nummer 76 heeft gekregen. De enige echte afwijking van het originele model is de andere spoorbreedte: Arnhem reed op het smallere Kaapspoor, waar de andere steden op normaalspoor reden en nog rijden. Ook de Nederlandse treinen rijden op normaalspoor.
Door deze afwijking kon de GETA76, net na het gereedkomen van de bouw, worden ingezet bij het vervoeren van de gasten van HKH Koningin Beatrix in Amsterdam.

foto uit: tussen Arnhemse lijnen van Ferry Bosman

Bij het Arnhemse trambedrijf van voor 1944 bestond echter al een GETA voertuig met nummer 76.
Het gaat hier om de De Dion Bouton benzine-autobus met kenteken M-29473. De M stond voor de provincie Gelderland. Op bijgaande foto is de bus te zien als lijnbus, en als open bus voor stadsrondritten (het dak kon opengeschoven worden wat zichtbaar is op de foto) waarbij het nummer 76 achterop goed te lezen is.

foto uit: tussen Arnhemse lijnen van Ferry Bosman